Typografi

Hei! Tenkte at eg kunne snakke litt om typografi, og mine grunner til å ha valt dei to fontene som eg har brukt. Eg har snakka litt om dette i eit tidligare innlegg, men det var meir retta mot sjølve logoen. Aller først vil eg snakke om kvifor typografi er så ekstremt viktig. Mange tenkjer at typografi berre er kva type font du brukar, men det er sjølvsagt så mykje meir enn det. Som oftast så er ein av dei viktigaste tinga når det kjem til eit produkt er leseligheten, det er her typografi kjem inn. Sjølv om du har funne ein perfekt font betyr ikkje det at det er enkelt å behagelig å lese derimot, ein må bruke størrelseskontrast, leading, kerning og meir for å få det til å passe. Det er viktig å finne den perfekte balansen med alle desse ulike tinga. Kkearning som er avstanden mellom dei ulike bokstavane er viktig på grunn av at dersom bokstavane er alt for skvist saman så klarer ein ikkje å lese kva ord det er, og dersom bokstavane er unormalt langt borte frå kvarandre så tenkjar hjernen vår at dette at bokstavane ikkje høyrer saman. Sjølvsagt slik det er med alt så er det jo unntak til regel, spesielt logoar kan ofte kanskje skvise bokstavar samen eller ha bokstavane for langt borte frå kvarandre, slik at det blir litt meir kunstnerisk og kult. Men sjølv om det er folk som bryter reglane betyr ikkje det at du alltid treng å gjere det, tenk deg godt etter dersom du gjer det, og da er det spesielt viktig å spør medelever og lærere om kva dei tykkjer.

Skjermbilde 2015-05-10 kl. 16.04.22
ELLE er eit godt eksempel, her er logoen slik at dei alltid har ein modell mellom dei to L-ene.

Det er berre generelt viktig å alltid tenkje på korleis orda og bokstavene er, helst for å gjer dei mest mulig leselige. Eg fekk ein del tilbakemeldingar frå Åsmund etter å ha vist han min første versjon at eg burde jobbe meir med typografien, her er eit eksempel frå det

Fonter Fonter er ein viktig del av typografi, i dette prosjektet så har eg brukt to fonter, Abraham Lincoln og Fantastique, det er viktig å tenke på at ein ikkje skal bruke for mange ulike fonter, sjølv om det kanskje er veldig fristende. Hovudregelen er helst ein, maks to ulike fontar. Det er også ein del fontar som er “banna” frå å bli brukt av seriøse personer, to av desse er Papyrus og Comic Sans. Comic Sans er den mest hata av alle fonter, noko mange ikkje heilt forstår, grunnen til at den er såpass hata er enkelt å greitt på grunn av at den er oppbrukt. Det var ein ansatt i Microsoft som laga fonten, og den blei brukt i Internet Explorer samt skriveprogrammet deiras så da brukte jo veldig mange den, den blir fortsatt hyppigt brukt og det er derfor den er såpass hata. Eit tips eg fekk frå Kjartan var å aldri gå på “100 most popular fonts” og likande når eg skulle finne ein font, ein skal prøve å vere unik, og ikkje heile tida bruke det alle andre bruker. Sjølvsagt som eg nemte lengre oppe så er det jo unntak til alle regler, comic sans kan godt bli brukt i visse tilfeller der dei trenger å bli brukt. Abraham Lincoln er ikkje den mest unike fonten, det er mange som tykkjer den er veldig fin og den er brukt mykje, men eg valte å bruke den likevell på grunn av at ja den var fin, samt at den passa veldig godt. Eg hadde lyst på ein font som var enkel, samtidig som den ikkje var veldig rett og kjedelig, det skulle vere litt krøll på den for å sei det slik, derfor passa den fonten perfekt. Fantastique har eg allereie snakka om så eg går ikkje meir innpå den enn det.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s