Profile bilete

Hei, her er bilete mitt som eg har levert som eg har brukt lysoppsettet Profile på

 Ferdig

Og her er orginalen

5

Her er ein illustrasjon av mitt lysoppsett

Profile
Profile

Her ser dykk også lysoppsettet i “røynda”

Her er profile oppsettet, med reflektor.
Her er profile oppsettet, med reflektor.

Kontrast:

Det er god kontrast mellom den svarte buksa og toppen, men toppen og bakgrunnen saman med huden glir litt saman diverre her også. H&M logoen passer godt inn og gir ein god kontrast.

Enheit:

Her er det litt lite enhet, det er eit temmelig lyst bilete. Gult går også her igjen.

Bevegelse:

Her føler eg at det er den raude bh-en som du først ser, så glir blikket ditt opp på andlete, så håret. Derreter ned igjen til buksa, og heilt til slutt H&M logoen.

Balanse:

Det er eit ganske godt balansert bilete, litt lite luft her også, kunne gitt litt betre balanse dersom me hadde fått litt meir luft der beina er, men men. Ved å ha H&M logoen i nederste hjørne så gir det eit avbrekk i balansen, siden det sjølvsagt ikkje er ein logo i det andre hjørne.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s