Johannes Itten sin fargeteori

200px-Farbkreis_Itten_1961

Johannes Itten var ein sveitisk mann som var ein kunstnar og malar, han regnar syv fargekontrastar i sin fargelære. Det er 12 felt i fargesirkelen til Johannes Itten.

 • Delas inn i tre ulike katogoriar
  • Primærfargane
   • Blå, raud og gul.
   • Dei er dei reine fargane, det går ikkje ann å blande fargane for å få ein av primærfargane.
  • Sekundærfargane
   • Grøn, oransje, fiolett.
   • Dersom ein blandar primærfargar får ein sekundær fargar.
  • Tertiærfargane
   • Det er fargane me får når me blandar primær og sekundær fargane med kvarandre.
   • Rødgrønt, blålilla, osv

Kvantitetskontrast

 •   Dei ulike fargane har ulike styrker, så dersom me skal bruke to ulike fargar mot kvarandre, og dei skal vere balansert må me bruke ulike styrker på dei.
 • For eksempel treng me dobbel så mykje blått dersom det skal balanseras med oransje

Kvantitetskontrast     Mann8 - Kopi

Lysmørk kontrasten

 • Kvitt og svart er den sterkaste kontrasten
 • Du har gråtoneskalaen i mellom
 • Gul er den lysaste fargen, i mens fiolett er den aller mørkaste
 • Ein kan gjere ein farge lysare med kvitt, og mørkare med svart

IMG_5846

Filolett/Lilla

Lilla er ein sekundær farge, ein får lilla når ein blander raud og blått saman. I gjennom historia har lilla tyda veldig ulike ting. I kjerkelege samanhengar har lilla tyda sorg og bot, men i nyare tidar brukas lilla i kjerka når det er advent, den blir også bruken i fastetida før pinsen, langfredag og skjærtorsdag. Den blir også bruken i gravfereder i kjerka.

Lilla kirkaLilla kirken

I gamle gamle dager i frå dei første sivilasjonene og heilt til 500 e.v.t var lilla berre ein farge dei rike brukte, den symboliserte rikdom og velferd. Den var sjelden og kostbar. Den er også med i den kalde delen av fargespekteret. I nyare tidar er lilla blitt brukt i kvinne libartismen, altså kvinnerstemmerett og likande.

kongelige lilla

I Kina representerer fargen Lilla harmonien i universet. Dette er fordi det var ein blanding av blå og raud, og Yin og Jang er raug og blå.

Purple_china_dragon

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s