Opphavsretten

Hei! I dag lærte me om opphavsloven, creative commons of liknande, me skulle svare på eit par spørsmål, så her er dei

 • Hva er et åndsverk?
 • – Eit åndsverk er produkt som ein ser at opphavsmannen har laga, altså sjølvstendig og personlig innsats, da er det berre opphavsmannen som kan tene pengar på dette og berre han som kan gi lov at andre kan bruke det.
 • Hva menes med verkshøydekravet?
 • – Som sagt må det vere preg av sjølvstendig og personlig innsats frå opphavsmannen.
 • Kreves de copyrightmerket for at du skal beskytte ditt eget verk mot andre?
 • – I Noreg gjer det ikkje det, så lenge det er du som har laget det kan ingen ta det utan å spør først, men I andre land har dei andre reglar, som for eksempel Amerika.
 • Kan et bilde som ikke er merket med en Creative Lisens brukes fritt? Hvorfor/Hvorfor ikke?
 • – Nei det går ikkje an, men basert på kva type creative lisens som er brukt kan ein bruke det meir fritt enn dersom det berre er opphavsrett på den.
 • Hva menes med opphavsmann?
 • – Opphavsmann er den personen som eig åndsverket
 • Hva menes med Vernetid?
 • – Det tydar at ein vernas av opphavsretten heile 70 år etter opphavspersonen er død, etter det kan åndsverekt bli disturbert og kopiert gratis. Men det er nokon som gjer andre avtaler slik at vernetida ikkje tell, men at opphavsretten fortsatt gjer det.
 • Hva betyr symbolet under: Forklar!
 • – Dette symbolet tydar at ein kan bruke åndsverket, men at dersom ein skal spre åndsverket meir må ein gjere det på dei same vilkåra som dei fekk dei på.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s