Kommunikasjonsmodell

Hei!

Kommunikasjonsmodellen

Sender

Ein sendar er den personen som prøver å få fram bodskapet sitt

Koding

Dette er når du skal forme bodskapet ditt, du må kode det slik at den rette målgruppa kan avkode den seinere. Det høyres litt avansert ut når ein kaller det for koding, men det kan vere så enkelt som å skrive bodskapet på nynorsk, på grunn av at det er ein invitasjon til ein nynorsk feiring.

Bodskap

Bodskap er alt innhaldet som sendaren prøver å få fram til mottakaran/e, det kan vere veldig alt mellom himmel

Avkoding

Avkoding delen er når mottakaren skal klare å skjønne bodskapet, det er da koding delen blir viktig. Dersom sendaren har skreve bodskapet på engelsk, når det er retta mot norske barnehage barn, så har sendaren gjort noko veldig galt, og da blir det noko me kallar for støy

Mottakar

Mottakaren er den som ja mottar bodskapet. Det er som oftast ei spesifik målgruppe. Den primære målgruppa er den målgruppa sendaren aller helst vil appelere til. Dersom ein plakat blir satt opp på ein skule er det som oftast elevane som er primær målgruppa. Den sekundære målgruppa er den målgruppa som er nest viktigast, det er for eksempel lærarane når det er ein plakat på ein skule.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s