Foto innstillinger

Hei! I dette innlegget skal eg snakke litt om dei foto innstillingane eg brukte og litt om dei andre som eg prøvte meg fram med. Eg tok bileta med kamera Canon D700.  Først kan eg nemne kva dei ulike tingene me snakker om er

Iso

Iso e lyssenetiviteten, me bør ha isoen så låg som mulig ( i mitt tilfelle var dette 100) men dersom du er ein stad med dårlig lys så bør du skrue opp Isoen. Det som er bra med å ha låg iso er at kontrastene kjem mykje betre fram, og det er spesielt bra dersom du skal ta nær bileter eller naturbileter

ilhl

Her der ein med den lave isoen, der er det ganske bra, men når du ser på den høge isoen ser du at det blir veldig kornete.

Blendar

Det er blenderen som bestem kor mykje mengde lys som skal komme inn, dersom du har stor blender opning så slepp den mykje lys inn, men det blir ikkje så god dybdeskarpthet, det er også da eit lite tall ( for eksempel: 1,0), dersom du har liten blender opning slepp den inn veldig lite lys, men da blir det igjen god dybdeskarphet, det bir også eit stort tall (til dømes 22)

1,8 22

Her ser du at det første bilde er veldig uskarpt i bakgrunnen, mens det andre bilete ser ein mykje meir bakgrunnen. Så på det første bilete har det blitt sleppe inn lys som gjer at det blei uskarpt og på det andre har det blitt slept inn mindre. Det første bilete er på 1,8 og det andre er på 22.

Lukketid

Enkelt sagt så er lukkertida kor lenge bilete skal bli tatt,og kor lenge lys skal bli slept inn.  Du kan ta det veldig fort ( til dømes 1/4000 sekund) eller veldig seint ( du kan faktisk ta eit bilete i heile 30 sekund), dersom du brukar lang lukkertid bør du ha stativ med, på grunn av at ein er for ustødig og det blir umulig å få eit godt bilete, ein ting som også er litt kult med det er at dersom du har noko i bilete ditt som kan bevega seg så tar ein bilete av bevegelsen også, så dersom du har ei jente som snurrer seg rundt får du ein “ghost effect” som er temmelig kul, dersom du har lang lukkertid betyr jo også det at lys for komme inn veldig lenge, så dersom du har ALT for lang tid så er det einaste du ser kvitt. Dersom du tar det fort kan du fryse objektet ditt, men dersom du tar det ALT for fort så slepp du ikkje lys til i det heile tatt og da blir bilete ditt nesten heilt mørkt.

30 sek lukketid

Her har ein person tatt å hatt lang lukketid ( meir spesifikt 30 sekund) du får ein ganske kul effekt som gjer at ein berre ser lyktene på dei ulike bilane, og ikkje sjølve bilen.

Ghost effect

Her ser du ein liknande bilete som eg har tatt sjølv, her også er det lang lukketid, noko som gir “ghost effect”

Lukkertid- 1:400 sekund,Blender 4, ISO 250

Her har personen som har tatt bilete fryst det, det gjor han ved å ha rask lukketid ( meir spesifikt 1/400 sekund) ved å først få personen i fokus, for derrete ta bilde så raskt som 1/400 klarer ein å fryse bevegelsen, som ein ser på dette bilete.

2014-10-29 09.41.59 2014-10-29 09.42.21 2014-10-29 09.42.31 2014-10-29 09.42.44

Ein ting som er veldig viktig er å alltid sjekke at streken på linja på desse bildene er i midten, som du ser så er det berre eit av desse som er det, dei andre er enten alt for mørke ( -3 betyr at det er for mørkt) eller for lys ( +3 betyr at det er alt for lyst) så det er ein veldig grei måte å finne ut om bilde ditt kjem til å bli bra eller ikkje.

Mine instillingar

Når eg byrja å leike litt med dei ulike innstillingane visste eg frå før av at eg måtte prøve og ha minst mogelig ISO, samt eg ville ha ein nokså blurrete bakgrunn, eg valte å bruke ei protrett objekt sidan eg skulle ha ein gjenstand i fokus og ingen ting anna. Eg fann først ut at eg likte å ha isoen på 100, blenderen på 1.8 og lukkertida på 1/80, men så tok eg og endra slik at blendaren blei 2 i staden for. Ein ting eg likte veldig godt var at bordet som eg hadde mobilane på ikkje var distraherande, på grunn av at eg hadde ein blurrete bakgrunn ser du ikkje tydelig når bordet sluttar og veggen startar, noko eg tykkjer er veldig bra

Denne her har eg tatt med instillingane iso 100, 1,8 blender og 1/80 lukkertid, denne blei eg ganske fornøgd med
Denne her har eg tatt med instillingane iso 100, 1,8 blender og 1/80 lukkertid, denne blei eg ganske fornøgd med
men denne likte eg betre, så eg fortsatte å bruke 2 som blender
men denne likte eg betre, så eg fortsatte å bruke 2 som blender
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s