Oppgaver i boka mediemøte 1

Hei! I den første timen i dag fekk me i oppgåve å lese ni sider frå boka vår “Mediemøte 1” me skulle etter det svare på oppgåvene

Kva er merkevarebygging?

– Merkevarebygging handlar om å gi den personen som skal kjøpe noko ei kjensle av at dei har skaffa seg noko meir enn berre produktet, at dei har kjøpe noko som sendar positive signaler, som miljøbevisstheut, kvalitet eller noko ungdommeleg.

Korleis har internett påverka reklame?

– Internett har påverka reklame veldig mykje, det er enklere nå å skreddesy reklame til kvar og ein brukar på grunn av at dei får opp kva akkurat den brukaren ser på, slik kan ein får opp reklame som passer til den personen, mange har ulike meininghetar om dette er ein bra ting eller ikkje, er dette ein ny måte å invadere privatlivet til folk eller flott måte å spare penger på, med å kjøpe ting du liker for billigere penge?

Ein anna ting reklamefirmaer har byrja å gjøre er å fokusere på å få trendsettere til å reklamere for deiras produkter, blogg er ein veldig utbrett måte å gjere dette på, det er også vanleg å få kjendiser til å reklamere for sakene sine på ulike medier.

Kva meiner me med skjult reklame?

– Skjult reklame er når ein ikkje innser at ein blir påført reklame, for eksempel bloggerene som reklamerer for ulike produkter er lovpålagt å alltid merke innlegg som inneheld reklame med å for eksempel skrive i byrjinga “inneheld reklame” dette er noko som mange bloggere har svikta på, og da har reklamen blitt skjult reklame ( med at lesaren verkeligt trur at bloggaren har funne dette heilt sjølv og verkeligt trur på produktet) ein anna form for skjult reklame er reklame i filmer og serier, det er veldig vanleg at i ein film bruker alle karekterar som har mobil same merke, når ein drikk ein drikke kjem alltid etikett mot kamera så personen som ser på kan sjå at dei drikk for eksempel coca cola.

Kvifor er det så viktig for reklamebransjen å operere med målgrupper?

– På grunn av at sjansen for at personar skal merke produktet og kjøpe det avhengar på om reklamen passer den enkelte personen, derfor er det viktigt å operere med målgrupper slik at dei kan tilpasse reklamer til dei ulike målgruppene

Gi døme på regelverk som regulerer reklamebransjen

– Marknadsføringslova er ein lov som regulerer reklamebransjen, den gjer at forbrukarane vernast mot uheldige utslag av reklamen og at forbrukaren ikkje blir villeda.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s