Første PTF dag

Hei! I dag var det første ekte PTF dag, me har PTF heile dagen kvar tirsdag og på grunn av andre utflykter andre tirsdager er dette den aller første gangen. Kjartan og Vibeke er lærerene i dette faget og begge klassane på media i første klasse har timene saman. Først fekk me sjå ein powerpoint der dei fortale kva PTF var og kva me skulle gjere i dette faget, i første termin skal me vere eit reklamebyrå der me får båe ekte oppdrag og “klasse” oppdrag. Me fekk så utdelt ulike roller ein kunne ha i eit reklamebyrå og me fekk i oppdrag å finne ut litt om kvar rolle, som me seinare fortalte til resten av klassen. 

Når me var ferdig med den samla me oss i grupper, min gruppe bestod av fire personer. Det neste oppgaven var og finne på eit namn til eit reklamebyrå, ein logo samt eit slagord, slik blei våras logo sjåandes ut. Eg er temmelig fornøyd med den sjølv om det er eit par små ting som eg skulle ha endra på. 

frogline

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s